Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 31 (2015) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Руслана Преснер
 
№ 5/37 (2017) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Наталія Манжелій, Оксана Вашак
 
№ 2/34 (2016) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Юлія Степура
 
№ 1/33 (2015) СУБ’ЄКТНО-ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА Анотація   PDF (Русский)
Мария Шиманчик, Татьяна Ковальчук
 
№ 2/34 (2016) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Віта Павленко
 
№ 1/33 (2015) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Ніна Слюсаренко, Марія Кульбацька
 
№ 4/36 (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Лариса Гаращенко
 
№ 1/33 (2015) СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ: АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Єлизавета Кучерган
 
№ 31 (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
Наталія Салань
 
№ 31 (2015) ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Ірина Малашевська
 
№ 1/33 (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
Олена Корж
 
№ 1/33 (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЗАСОБУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА Анотація   PDF (Русский)
Мария Михальчук
 
№ 4/36 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА: З ІСТОРІЇ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 4/36 (2017) УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ЗЕМЛЯХ НАДСЯННЯ, ЛЕМКІВЩИНИ ТА ХОЛМЩИНИ (1919 – 1939 рр.) ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Ігор Павлів
 
№ 1/33 (2015) УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИШАХ Анотація   PDF
Людмила Петришин
 
№ 1/33 (2015) ФАКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИШІВ БІЛОРУСІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ТЕОРІЯ І ДОСВІД Анотація   PDF (Русский)
Ольга Иванова
 
№ 5/37 (2017) ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (початок ХХ ст.) Анотація   PDF
Анна Федорович
 
№ 4/36 (2017) ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ Анотація   PDF (Русский)
Лариса Максимук, Лилия Левонюк
 
№ 5/37 (2017) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 3/35 (2016) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Галина Білавич, Тетяна Стамбульська
 
№ 31 (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Володимир Бондаренко
 
№ 5/37 (2017) ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Лілія Ребуха
 
№ 2/34 (2016) ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 5 – 7 РОКІВ В УМОВАХ ДНЗ Анотація   PDF
Ян Курінний
 
№ 2/34 (2016) ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ (друга половина ХХ ст.) Анотація   PDF
Любов Прокопів
 
№ 3/35 (2016) ЧИННИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Мар’яна Брода
 
151 - 175 з 177 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>