Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4/36 (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ Анотація   PDF
Ігор Росквас
 
№ 3/35 (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Анотація   PDF
Лариса Зданевич
 
№ 3/35 (2016) РІВЕНЬ САМОЦІННОСТІ ДІТЕЙ, ЯКІ АКТИВНО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ Анотація   PDF (English)
Малґожата Майєрек
 
№ 5/37 (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Анотація   PDF
Олена Невмержицька
 
№ 1/33 (2015) РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН Анотація   PDF
Олександра Федорова
 
№ 31 (2015) РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ БУДИНКІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (друга половина XX ст.) Анотація   PDF
Оксана Вільхова
 
№ 4/36 (2017) РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (1991 − 2016 рр.) Анотація   PDF
Олександра Янкович
 
№ 31 (2015) РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ (ГЕТЬМАНЩИНИ) Анотація   PDF
Володимир Біліченко
 
№ 2/34 (2016) РОЗВИТОК ОПІКИ НАД ДІТЬМИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ РИШАРДА ВРОЧИНСЬКОГО (1909 – 1987) Анотація   PDF
Ореста Карпенко
 
№ 1/33 (2015) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ОЛІМПІАДНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF (Русский)
Светлана Селивоник
 
№ 2/34 (2016) РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ ШКОЛЯРА ЯК ОРІЄНТИР ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Олена Галян
 
№ 1/33 (2015) РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УРСР У 1985 – 1991 рр. Анотація   PDF
Юлія Кузьменко
 
№ 1/33 (2015) СІМ’Я ЯК СУСПІЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Наталя Султанова
 
№ 3/35 (2016) САМООЦІНКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ЇХ КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ Анотація   PDF (English)
Данута Восік-Каваля
 
№ 1/33 (2015) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ Анотація   PDF
Іванна Парфанович
 
№ 3/35 (2016) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ З ДИСЛЕКСІЄЮ У КОНТЕКСТІ САМООЦІНКИ Анотація   PDF (Polski)
Аґнешка Павлюк-Скшипек, Анна Вітек
 
№ 2/34 (2016) СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА В БЕЛЬГІЇ Анотація   PDF
Вікторія Стинська
 
№ 5/37 (2017) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА У ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
Вікторія Стинська
 
№ 5/37 (2017) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У ПОБУДОВІ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ ПАРИ Анотація   PDF
Андрій Парфанович
 
№ 1/33 (2015) СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА Анотація   PDF
Валентина Мисько
 
№ 31 (2015) СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Марія Навроцька
 
№ 6/38 (2018) СПЕЦИФІКА ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПІВДІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУБʼЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олена Галян
 
№ 2/34 (2016) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПОРТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ Анотація   PDF (English)
Малґожата Кусьпіт
 
№ 31 (2015) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Руслана Преснер
 
№ 5/37 (2017) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Наталія Манжелій, Оксана Вашак
 
151 - 175 з 207 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>