Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1/33 (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Анотація   PDF
Ольга Глушаченко
 
№ 3/35 (2016) ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО Й МОРАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЖІНОК-ПЕДАГОГІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
Світлана Івах
 
№ 3/35 (2016) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ Анотація   PDF
Тетяна Батрак
 
№ 3/35 (2016) ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF (Русский)
Михайло Строчук
 
№ 1/33 (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ (НУНАВУТ, ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ ТЕРИТОРІЇ, ЮКОН) Анотація   PDF
Юлія Шийка
 
№ 31 (2015) ПРІОРИТЕТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Пантюк
 
№ 3/35 (2016) ПРАВА ДИТИНИ НА ОСВІТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЮ У ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛЬЩІ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ Анотація   PDF (Polski)
Кристина Барлуґ
 
№ 31 (2015) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Валентина Березан
 
№ 3/35 (2016) ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАТУ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Вікторія Стремецька
 
№ 1/33 (2015) ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Олена Кохановська
 
№ 5/37 (2017) ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ТОВАРИСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Олена Ковальчук, Лілія Потапюк
 
№ 3/35 (2016) ПРОБЛЕМА ВИБОРУ СЕРЕДНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ГІМНАЗІЇ) В АВСТРІЇ Анотація   PDF
Ольга Дєнічєва
 
№ 31 (2015) ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ОСВОЄННЯ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ А. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ Анотація   PDF
Марина Волікова
 
№ 2/34 (2016) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДИТИНСТВА В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
Олена Квас
 
№ 1/33 (2015) ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 2/34 (2016) ПРОБЛЕМИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я У ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНА КОПФФА Анотація   PDF (English)
Рената Беднаж-Ґжибек
 
№ 2/34 (2016) ПРОБЛЕМИ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова
 
№ 1/33 (2015) ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF (English)
Anna Kanios
 
№ 5/37 (2017) ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Леонід Оршанський, Світлана Івах
 
№ 3/35 (2016) ПРОСВІТНИЦЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В ГАЛИЧИНІ (перша третина ХХ ст.) Анотація   PDF
Іван Білавич, Борис Савчук
 
№ 31 (2015) ПРОФЕСІЇ СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 31 (2015) ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Олена Гавриш
 
№ 5/37 (2017) ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДИСКУРС І СТАТУСНО-РОЛЬОВІ ВІДНОШЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Мирослава Сосяк
 
№ 4/36 (2017) ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ НАВЧАННЯ ХІМІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Тетяна Рева
 
№ 5/37 (2017) ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ГРУПАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Юлія Лаптінова
 
126 - 150 з 207 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>