Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1/33 (2015) ІНСТИТУЦІЙНІ ТА СІМЕЙНІ ФОРМИ ПРИЙОМНОЇ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ І МОЛОДДЮ У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF (English)
Barbara Kalinowska-Witek
 
№ 3/35 (2016) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Тетяна Плачинда
 
№ 3/35 (2016) ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Лариса Сливка
 
№ 2/34 (2016) АБСТИНЕНЦІЯ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОГЛЯДАХ МЕЧИСЛАВА KУЗНОВІЧА (1874 – 1945) Анотація   PDF (English)
Ізабела Красінська
 
№ 2/34 (2016) АКСІОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917 – 1919) Анотація   PDF
Олена Невмержицька
 
№ 2/34 (2016) АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ганна Цвєткова
 
№ 3/35 (2016) АНАЛІЗ МЕТА-ЦІННОСТЕЙ У ЖІНОК З АНОРЕКСІЄЮ І ПСИХІЧНОЮ БУЛІМІЄЮ Анотація   PDF (English)
Анна Вятровська
 
№ 31 (2015) ВІТЧИЗНЯНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ХІІІ – СЕРЕДИНИ ХVІ СТОЛІТЬ: НЕФОРМАЛЬНІ Й ФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ Анотація   PDF
Наталія Сулаєва
 
№ 1/33 (2015) ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Михайло Чайковський
 
№ 4/36 (2017) Вектори наукових досліджень у галузі дошкільної освіти Анотація   PDF
Людмила Алексєєнко-Лемовська
 
№ 2/34 (2016) ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Ковальчук, Марія Шиманчик
 
№ 2/34 (2016) ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПРОЯВУ МОРАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олександра Свйонтик
 
№ 31 (2015) ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ Анотація   PDF
Олена Невмержицька
 
№ 3/35 (2016) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖІНКИ-МАТЕРІ В СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Ганна Шевцова
 
№ 31 (2015) ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ТА МЕДИЧНОЇ ОПІКИ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Анотація   PDF
Іван Білавич
 
№ 1/33 (2015) ВПЛИВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ВЕБ-РЕСУРСУ НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Олександр Самойленко
 
№ 31 (2015) ВПЛИВ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Борис Савчук, Юрій Чопик
 
№ 4/36 (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Руслан Кравець
 
№ 31 (2015) ГЕНЕЗА ЕКСПЕРИМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Елліна Панасенко
 
№ 1/33 (2015) ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ЗОШ І СТУПЕНЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Анотація   PDF
Ольга Пилипів
 
№ 5/37 (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Зоя Шевців
 
№ 1/33 (2015) ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Альона Дуля
 
№ 31 (2015) ДИНАМІКА РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ДБСТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Анотація   PDF
Тетяна Лоза
 
№ 4/36 (2017) ДИСКУРСОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» Анотація   PDF
Ірина Гуменюк
 
№ 31 (2015) ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Олена Сараєва
 
26 - 50 з 177 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>