МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ФРАНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Марія Чепіль

Анотація


У статті розкрито основні напрями міжнародного співробітництва науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобиць-кого державного педагогічного університету імені Івана Франка. Акцентовано увагу на реалізації спільних дослідницьких проектів, міжнародних грантів, підготовці спільних публікацій з проведених наукових досліджень, обміні викладачами з метою проведення занять та стажувань науковими працівниками (проведення наукових досліджень, участь у наукових конференціях).


Ключові слова


міжнародна співпраця, наукові дослідження, наукове стажування, міжнародні проекти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Повний текст:

PDF

Посилання


Kremen V.H. (red.), Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy rozvytku (Higher Pedagogical Education of Ukraine: history, present and prospects), Kyiv, 2012, 267 p. [in Ukrainian]

Ivanova O. Faktory intehratsii vyshiv Bilorusi v yevropeiskyi osvitnii prostir: teoriia i dosvid (Factors Integration universities of Belarus in the European educational space: theory and practice), Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika», Drohobych, 2016, Vyp. 1/33, pp. 39–47. [in Ukrainian]

Stepanovich V.A. Modernizatsiya obrazovaniya v sovremennom mire: traditsii i innovatsii (Education modernization in modern world: traditions and innovations), Brest, 2015, 245 p. [in Russian]

Chepil M. (red.), Formuvannia tsinnostei osobystosti: teoriia i praktyka (Personal values formation: theory and practice), Drohobych, 2016, 374 p. [in Ukrainian]

Chepil M. Osvita i vykhovannia u doslidzhenniakh naukovtsiv kafedry zahalnoi pedahohiky ta doshkilnoi osvity Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka (1991 – 2014) (Education and upbringing in the scientistsʼ researches of Education and Preschool Education Department of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (1991 – 2014)), Seriia «Pedahohika v imenakh», Vyp. 5, Drohobych, 2015, 160 p. [in Ukrainian]

Chepil M. Pedahohy tvoriat maibutnie : narys pro kafedru zahalnoi pedahohiky ta doshkilnoi osvity (Teachers create the future: sketch of Education and Preschool Education Department), Seriia «Pedahohika v imenakh», Vyp. 4, Drohobych, 2014, 284 p. [in Ukrainian]

Сhepil M. Ciernistą drogą: Wychowanie narodowe dzieci i młodzieży ukraińskiej w Galicji i II Rzeczypospolitej (1848 – 1939), Lublin, 2011, 444 p. [in Polish]

Werzejska J., Karpenko O. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Kraków, 2015, 264 p. [in Polish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Львівська область / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; ред. кол. тому Н. Скотна (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2012. – 267 с.

Іванова О. Фактори інтеграції вишів Білорусі в європейський освітній простір: теорія і досвід / О. Іванова // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Випуск 1/33. – С. 39–47.

Модернизация образования в современном мире: традиции и инновации : монография / В.А. Степанович [и др.] ; Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2015. – 245 с.

Формування цінностей особистості: теорія і практика : монографія / за заг. ред. Марії Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 374 с.

Чепіль М. Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1991 – 2014) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Марія Чепіль. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 160 с. (10 др. арк.). – (Серія «Педагогіка в іменах». Вип. 5).

Чепіль М. Педагоги творять майбутнє : нарис про кафедру загальної педагогіки та дошкільної освіти / Марія Чепіль // Серія «Педагогіка в іменах». Вип. 4. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 284 с.

Сhepil M. Ciernistą drogą : Wychowanie narodowe dzieci i młodzieży ukraińskiej w Galicji i II Rzczypospolitej (1848 – 1939) : monografia / Mariya Сhepil. – Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011. – 444 s.

Werzejska J., Karpenko O. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne / Joanna Werzejska, Oresta Karpenko. – Kraków : Impuls, 2015. – 264 s.

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102649

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039