СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У ПОБУДОВІ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ ПАРИ

Андрій Парфанович

Анотація


Розгляд детермінант сімейного насильства дає змогу виділити соціокультурні, які закладаються на рівні соціуму, держави. З огляду на виділені компоненти соціокультурної детермінації насильства у сімейних стосунках, доцільним є їх інтерпретація щодо стосунків між хлопцем і дівчиною, які мають намір одружитися. Оскільки соціально-культурна детермінація сімейного насильства є очевидною, її слід враховувати у процесі формування правильних взаємостосунків молодих пар. Потрібно брати до уваги їхнє вміння позитивно використовувати суспільний досвід


Ключові слова


сімейне насильство, молоді пари, соціально-культурні детермінанти

Повний текст:

PDF

Посилання


Baisha K.M. Moralne vykhovannia molodi yak skladova chastyna sotsialno-pedahohichnoho vplyvu na osobystist (Moral education of young people as part of the socio-pedagogical influence on personality), Sotsialno-pravovyi zakhyst molodi: zbirnyk naukovykh statei, 2002, pp. 25–27. [in Ukrainian]

Bova A.A. Model faktoriv, shcho obumovliuiut nasylstvo v simi (Model factors contributing to domestic violence), Ukrainskyi sotsium, 2005, pp. 15–25. [in Ukrainian]

Bondarovska V.M., Melliburda Ye. Hendernyi pidkhid do podolannia nasylstva, pidvyshchennia roli cholovikiv u borotbi z nasylstvom (Approach to overcoming gender violence, enhancing the role of women in combating violence), Oblychchia nasylstva (Materialy z problemy poperedzhennia domashnoho nasylstva), 2000, pp. 2–9. [in Ukrainian]

Zakharova S.O. Pryroda, sotsialna sutnist i determinatsiia hendernykh vidnosyn (Nature, social nature and determination of gender relations), Derzhava i hlobalni sotsialni zminy: istoriia, teoriia, ideolohiia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z sotsiolohii, 28 – 29 zhovtnia 2010 roku, 2010, pp. 156–157. [in Ukrainian]

Kryshtal H. Moralne vykhovannia v simi yak mozhlyvist vykhodu z antropolohichnoi kryzy (Moral education in the family as a way out of the crisis anthropological), Visnyk Instytutu rodyny i podruzhnoho zhyttia Ukrainskoho Katolytskoho Universytetu, Lviv: Vydavnytstvo Ukrainskoho Katolytskoho Universytetu, 2006, № 5, 207 р. [in Ukrainian]

Yakubov Yu. (red.), Moloda simia Ukrainy 90, (Young family Ukraine-90), 1996, 104 p. [in Ukrainian]

Pidhurska M. Problemy i perspektyvy stvorennia sotsialnoho paketu dlia molodoi simi (Problems and prospects of a social package for young families), Psykholohiia i suspilstvo: naukovi pratsi molodykh uchenykh, Ternopil, 2015, рр. 173– 176. [in Ukrainian]

Sultanova N. Simia yak suspilna instytutsiia sotsializatsii dytyny (XX – pochatok XXI stolittia) (Family as a social institution of socialization of the child (XX – the beginning of XXI century)), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», 2015, Vyp. 1/33, рр. 212–219. [in Ukrainian]

Timofeeva L.G. Gendernye stereotipy (Gender Stereotypes), Sotsialna robota i suchasnist: teoriia ta praktyka: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 16 – 17 travnia 2012 roku, Kyiv, 2012, рр. 197–198. [in Ukrainian]

Furman A.V. Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti (Psychological cultural Ukrainian mentality), Ternopil, 2011, 168 р. [in Ukrainian]

Kharchenko L.H. Sotsialno-pedahohichni umovy formuvannia suchasnykh hendernykh stereotypiv u protsesi sotsializatsii zhinochoi molodi (Socio-pedagogical conditions of modern gender stereotypes in the process of socialization of young women), Luhansk, 2006, 20 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Байша К.М. Моральне виховання молоді як складова частина соціально-педагогічного впливу на особистість / К.М. Байша // Соціально-правовий захист молоді : зб. наук. ст. / за ред. І.В. Козубовська, В.М. Великий. – Ужгород, 2002. – С. 25–27.

Бова А.А. Модель факторів, що обумовлюють насильство в сімʼї / А.А. Бова // Український соціум. – 2005. – № 1 (6). – С. 15–25.

Бондаровська В.М. Гендерний підхід до подолання насильства, підвищення ролі чоловіків у боротьбі з насильством / В.М. Бондаровська, Є. Меллібурда // Обличчя насильства : матеріали з проблеми попередження домашнього насильства / Ін-т психології здоровʼя в Варшаві. – К., 2000. – С. 2–9.

Захарова С.О. Природа, соціальна сутність і детермінація гендерних відносин / С.О. Захарова // Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології, 28 – 29 жовтня 2010 року. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 156–157.

Кришталь Г. Моральне виховання в сімʼї як можливість виходу з антропологічної кризи / Г. Кришталь // Вісник Інституту родини і подружнього життя Українського Католицького Університету. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2006. – № 5. – 207 с.

Молода сімʼя України 90-х / Ю.М. Якубова [та ін.]. – К. : А.Л.Д., 1996. – 104 с.

Підгурська М. Проблеми і перспективи створення соціального пакету для молодої сімʼї / М. Підгурська, О. Павлюк // Психологія і суспільство : наукові праці молодих учених. – Тернопіль, 2015. – Спецвипуск. – С. 173–176.

Султанова Н. Сімʼя як суспільна інституція соціалізації дитини (ХХ – початок ХХІ століття) / Н. Султанова // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 1/33. – С. 212–219.

Тимофеева Л.Г. Гендерные стереотипы / Л.Г. Тимофеева // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 – 17 травня 2012 року / [уклад. Б.Б. Новіков, Л.М. Димитрова]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 197–198.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності / А.В. Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МСЕВО, 2011. – 168 с.

Харченко Л.Г. Соціально-педагогічні умови формування сучасних гендерних стереотипів у процесі соціалізації жіночої молоді : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Людмила Георгіївна Харченко. – Луганськ, 2006. – 20 с.

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102619

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039