THE VALUE OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING AS PART OF TEACHER EDUCATION SPECIALIZATION AS PERCEIVED BY THE STUDENTS OF APPLIED LINGUISTICS

Katarzyna Klimkowska

Анотація


Підготовка до професійної педагогічної діяльності вчителів різних предметів відбувається головним чином через спеціалізацію, пропоновану у межах навчального процесу на даній спеціальності. З аналізу компетентності вчителя іноземної мови виникає, що психолого-педагогічна підготовка є визначальною. У статті запрезентовано результати дослідження, проведені серед студентів спеціальності «прикладна лінгвістика» щодо доцільності проведення занять з психологій та педагогіки на вчительській спеціальності


Ключові слова


підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, студенти прикладної лінгвістики, педагогіка, психологія, педагогічна діяльність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Arnett J.J. Emerging adulthood, a theory of development from the late teens through the twenties, American Psychologist, 2000, Vol. 55, Nr 5, pp. 469–480.

Bańka A. Rozwój zawodowy a ścieżki tranzycji z systemu edukacyjnego do rynku pracy, In: Praca zbiorowa, Doradztwo karier, Warszawa, 2005, pp. 23–53.

Bańka A. Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, In: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Współczesna psychologia pracy i organizacji, Katowice, 2006, pp. 59–117.

Brzezińska A.I. (ed.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk, 2005.

CBOS, Raport Wizerunek nauczycieli, 2012, http://badanie.cbos.pl. (access 19.04.2013).

Grucza F. O filologii, neofilologii i kształceniu nauczycieli języków obcych, In: F. Grucza (Ed.), Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych, Warszawa, 1988, pp. 17–87.

Grucza F. Podstawy teorii kształcenia nauczycieli języków obcych, In: F. Grucza (ed.), Przyczynki do teorii i metodyki kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy w perspektywie wspólnej Europy, Warszawa, 1993, pp. 11–42.

Klimkowka K., Dudak A. Studenci pedagogiki o swoich studiach, Białystok, 2012.

Klimkowska K. Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej, Lublin, 2010.

Kwiatkowska H. Pedeutologia, Warszawa, 2008.

Lewowicki T. Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Warszawa – Radom, 2007.

Michalak J. Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli, Studium przypadków, Łódź, 2007.

Myczko K. Kształcenie nauczycieli języków obcych i praktyka zawodowa, In: M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska (ed.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Poznań – Kalisz, 2009.

OBOP, Raport Polacy o zawodach, 2000, http://obop-arch.tnsglobal.pl (access 19.04.2013).

Pfeiffer W. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań, 2001.

Plewka C. Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Warszawa, 2009.

Rożnowski B. Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce, Lublin, 2009.

Sikorska M. Korelacja międzyprzedmiotowa w programach kształcenia nauczycieli języków obcych, In: M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska (eds.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Poznań – Kalisz, 2009.

Tanner J.L., Arnett J.J., Leis J.A. Emerging adulthood: Learning and developing during the first stage of adulthood, In: M.C. Smith, N. DeFrates-Densch (eds.), Handbook of research on adult development and learning, New York, 2008, pp. 34–67.

Zawadzka E. Nauczyciel języków obcych w dobie przemian, Kraków, 2004.

http: //www.ils.uw.edu.pl (access 19.04.2013).

https: //rekrutacja.uni.lodz.pl (access 15.05.2013).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102610

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039