Фінансування журналу

Видавець

Публікація статей у журналі здійснюється на госпдоговірних засадах за рахунок авторів, плата визначається окремо для кожної статі залежно від кількості сторінок. Рахунок надсилається авторам, чиї статті отримали позитивну рецензію та рекомендовані до друку.

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.