Історія журналу

Збірник наукових праць «Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка» засновано Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка у 2000 р. Збірник висвітлює проблеми педагогічної теорії і практики в історичному, методологічному і порівняльному контексті. Публікує оригінальні статті авторів,  які представляють теоретичний доробок та результати емпіричних досліджень з історії виховання, загальної педагогіки, опікунської педагогіки, дошкільного виховання, сімейної педагогіки,  дидактики, теорії виховання, порівняльної педагогіки.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21252-11052Р від 16.02.2015 року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Серія “Педагогіка” затверджено у Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1021 від 7.10.2015 р.).

 З 2015 р. – збірник виходить двічі на рік мішаними мовами (українська, англійська, польська, російська).  

Редакція проводить безперервну роботу з включення збірника у міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Збірник – арена для наукових дискусій, майданчик для обговорення педагогічного досвіду, радник для науковців та працівників освітньої сфери, для їх наукового зростання.